D-SCOR

Profilanalysen

En analytisk tilnærming til å forstå hverandre bedre.

Profilanalysen til D-SCOR består av 130 spørsmål som avdekker hvor i en arbeidsprosess man trives, og hvordan man kommuniserer. Noen foretrekker rutinearbeid mens andre foretrekker variasjon. Noen liker å bestemme selv hva de skal gjøre, mens andre liker å ha tydelige instruksjoner. Det finnes ingen gode eller dårlige profiler i D-SCOR, men ved å være bevisst på hvordan de ulike medlemmene i laget fungerer, kan man forbedre samarbeidet.

Ta kontakt

Ta kontakt med oss for å høre mer om hvordan du kan bruke D-SCOR i din organisasjon.

Cathrine Juell

Cathrine Juell

cathrine@c-juell.no

+47 906 92 906