D-SCOR
Paal Fure

Paal Fure

dentsu Nord Europa

Mange av våre konkurrenter har folk som er flinke, men hva er det som gjør at dentsu vinner mer og er mer lønnsomme? Svaret er D-SCOR.

For oss som lever av at flinke folk presterer på sitt beste i en høyprestasjonskultur så er det avgjørende at vi skaper best mulige forutsetninger for at ansatte skal kunne gjøre en best mulig jobb som ledere, rådgivere, prosjektledere og spesialister.

Vår vilje og evne til å sette sammen teams basert på en dyp forståelse og respekt for de produktive ulikhetene som fremkommer av D-SCOR er grunnen til at vi presterer bedre enn noen andre i vår bransje i norden.

← Tilbake