D-SCOR
Åsne Havnelid

Åsne Havnelid

Norsk Tipping

For meg som leder gjennom mange år har utvikling av teamet mitt vært helt sentralt for at vi skulle prestere godt. Det å ha gode komplementære team som utfyller hverandre skaper god dynamikk, og gode prestasjoner. For å få dette til har D-SCOR vært et helt avgjørende verktøy. Gjennom dette har den enkelte blitt kjent med sine egne egenskaper og reaksjonsmønster, og blitt kjent med de andre i teamet på samme måte. Det gjør at den enkelte kan trene og utvikle seg i samspill med de andre i teamet. Jeg har brukt D-SCOR i 30 år, både til å rekruttere «riktig profil» som er komplementær til det øvrige teamet, og som virkemiddel i lederutvikling til å bevisstgjøre den enkelte og teamet. Hver og en av oss kan vi få til mye, men sammen i et komplementært team kan vi få til det ekstraordinære 😊

← Tilbake